Er du sikker på, at du bruger dine marketing-kræfter der, hvor det skaffer dig flest kunder?

Alle virksomheder har behov for at arbejde målrettet med marketing. Men for mange ender det alligevel med, at man ikke gør tilstrækkeligt. Eller at man gør alt for meget og bruger en masse tid og penge på noget, som i bund og grund er overflødigt.
Derfor har du brug for et redskab til at holde styr på, at du bruger kræfterne der, hvor det skaffer dig flest kunder. Derfor har du brug for en kommunikationsplan.

At kommunikere er ikke raketvidenskab. Det svære er overblikket, at få struktur og at vide hvad i værktøjskassen der virker til hvad.

Påstand: Alle virksomheder har gavn af at arbejde professionelt og kontinuerligt med marketing og al anden markedskommunikation. Men for mange virksomheder ender det ofte med, at man ikke gør tilstrækkeligt, eller at man gør alt for meget og bruger en masse tid og penge på noget, som i bund og grund er overflødigt.
Derfor har du brug for en enkel og god kommunikationsplan. Og gerne en kommunikationsplan, der ikke tager livet af dig, når den skal laves.

Skuffeplaner er skuffede planer

Jeg havde en gang en chef, der ofte sagde: ”Jeg har lagt mange planer i mit liv. Jeg har lagt dem alle sammen derovre i skuffen”. Kloge ord… Og meget rammende for beskrivelsen af, hvad der sker med mange både velskrevne og velmente kommunikationsplaner – og alle andre planer, for den sags skyld. Når du er færdig med kommunikationsplanen, og sætter det fyldte ringbind ind i reolen (hvis den ellers er på papir…), så er du så drænet for energi, at du hurtigt glemmer, hvor du stillede det…

En god kommunikationsplan kan ligge i lommen

Så undgå ringbindsfælden og lav en kommunikationsplan, der ikke er meget større end at du kan have den i inderlommen.

Men helt slippe, kan du ikke. En kommunikationsplan er du nødt til at have. Planen skal beskrive en rammer, proces og mål for din marketing og øvrig markedskommunikation, såvel internt som eksternt.

En god kommunikationsplan bør indeholde:

  • Budskaber
  • Målet med kommunikationen
  • Målgrupper
  • Medier i forhold til målgrupper
  • Målinger
  • Årshjul

En god kommunikationsplan er forståelig

Det handler ikke bare om at gøre planen kort. Det handler om at gøre kommunikationsplanen enkel, præcis, relevant og forståelig. Det kan være hårdt arbejde og det kan tage tid. Her kan jeg ikke lade være med at nævne en gammel anekdote. Forfatteren Ernest Hemingway skrev angiveligt et brev til forfatterinden Karen Blixen, og afsluttede brevet med ordene: ”Jeg er ked af, at det blev så langt, men jeg havde så dårlig tid…”
Når du har din kommunikationsplan klar, er det sådan set bare at plotte aktiviteterne ind i et årshjul så de ikke falder over hinanden, men derimod understøtter hinanden.

© 2019 | All rights reserved Next Step Marketing