Effektiv marketing handler grundlæggende om at fortælle en historie, som andre tænder på. Kan du det om dit produkt, så kan du også sælge det.

Hvordan ser din historie ud? Hvad er din fortælling?

Al effektiv kommunikation starter med et billede. Nemlig det billede som modtageren får inde i hovedet, når tankerne falder på dit produkt. Det billede skal du helst have indflydelse på.
Det at definere et budskab, skabe et billede, enes om en sætning, der præcist, intuitivt og umiddelbart skaber mening for den, der hører eller ser det, er nok det sværeste, men måske også det vigtigste ved hele kommunikationsindsatsen. Og det er hårdt arbejde.

Alt starter med et billede

Hvad enten det drejer sig om et projekt eller en hel organisation, så starter al effektiv kommunikation med et billede. Nemlig det billede som modtageren får inde i hovedet, når tankerne falder på dit produkt, projekt eller organisation. Det billede skal du helst have indflydelse på.

”The Time and energy required for effective vision communication are directly related to the clarity and simplicity of the message”.
John P. Kotter.

Billedet skal vise mange ting på en gang. Hvad er det for et produkt? Er det godt? Kan det løse mit problem? Hvad siger andre om det?

Mange billeder små

Derfor skal der rundt om det billede være en række mindre, men langt mere operationelle og dagligdags kommunikationsbilleder, der alle understøtter det overordnede billede.

Som hvis du fx har et overordnet billede, der handler om, at du vil levere verdens bedste cykel. Så bør du have nogle understøttende kommunikationsbilleder, der handler om dine kompetente, dedikerede medarbejdere og forhandlere, sikkerhed på cyklen, deltagelse i cykelløb, etc. Alt sammen billeder der skal gennemsyre al din kommunikation, og alt sammen billeder der tilsammen peger i én retning: At du leverer verdens bedste cykel.

Gode ting tager tid

Sådan et billede tager tid at skabe. Og det starter med den helt overordnede fortælling; En vi alle kan forstå og forholde os til.
Da præsident Kennedy i 1961 opstillede målet om “landing a man on the Moon and returning him safely to the Earth”, var ikke mange I tvivl om, hvad det var for en fortælling, præsidenten havde gang i.

Jeg ved godt, at Man on The Moon eksemplet måske er det bedste der findes og derfor også det mest brugte eksempel. Jeg ved også godt, at det i mange tilfælde er en urimelig overligger at sætte. Men hvornår har du sidst sat dig ned med en kop kaffe, sat ”vil ikke forstyrres” skiltet på døren, og brugt et par timer på at tænke over, hvilket billede, der beskriver dit produkt eller projekt ligeså godt som præsidentens beskriver Apollo-projektet? Nej vel… Ikke ret tit…

© 2019 | All rights reserved Next Step Marketing